Zeespiegel

ZEESPIEGEL

Zeespiegel – Hoe hoog staat de zee?

Al meer dan honderd jaar wordt het zeespiegel over de hele wereld gemeten en geëvalueerd. Aan de hand van deze gegevens is inmiddels vastgesteld dat de zeespiegel wereldwijd gemiddeld met ongeveer 3,3 millimeter per jaar stijgt. Maar wat betekent dit voor onze planeet? En wat is de zeespiegel precies?

Het zeespiegel is de hoogte van de zee, die ook NN wordt genoemd. Maar het zeespiegel is niet overal hetzelfde – integendeel! Afhankelijk van waar ter wereld het gemeten wordt, komen verschillende waarden voor. Hoewel de oceanen van de wereld allemaal met elkaar verbonden zijn, hebben de verschillende invloeden van het milieu en de natuur een directe invloed op het respectieve peil van de zee. Aangezien de meeste plaatsen hun eigen metingen bijhouden, zijn er ontelbare zeespiegels in de wereld.

Toch hebben wetenschappers één wereldwijd verband kunnen vaststellen: Het zeespiegel stijgt jaarlijks over de hele wereld. Als de stijging van het waterpeil zou versnellen ten gevolge van de opwarming van de aarde, zou dat ernstige gevolgen kunnen hebben voor veel kustgebieden.

De kaart toont de zeespiegel bij een verhoogd waterpeil. Aan de linkerkant (mobiele weergave: tandwieltje rechtsboven) kunt u de stijging van het zeespiegel aanpassen. Zo kunt u nagaan welke gebieden getroffen worden door overstromingen.

Waar zijn er overstromingen? Welke kusten zijn getroffen? Zoek het uit op de zeespiegelkaart:

Met behulp van de zeespiegelkaart kunt u de kustgebieden zien die door overstromingen getroffen zouden kunnen worden. Afhankelijk van de stijging van de zeespiegel zijn de plaatsen die gevaar lopen met rood gemarkeerd. Alles wat rood gemarkeerd is op de kaart ligt onder het wateroppervlak.

Boven het waterpeil - Betekenis Zelfs bij een plaatselijke zeespiegelstijging van 0,0 meter kunnen overstromingen worden aangegeven door de combinatie van zeespiegelstijging, getijden, en stormvloed

De hoogte van het aangegeven wateroppervlak boven de plaatselijke richtsnoer, wordt de waterstand genoemd. “Richtsnoer” verwijst naar het recente historische gemiddelde van de hoogste dagelijkse plaatselijke getijdenlijn of gemiddelde hoogwaterlijn.

Als u de kaart via de computer bedient, heeft u toegang tot de instellingen aan de LINKERKANT van de kaart. Als u de mobiele weergave gebruikt, hebt u rechtsboven een tandwiel om uit te kiezen, waarmee u het instellingenmenu kunt openen

Dit is wat u moet weten over de zeespiegel:

Hoe meet men het zeespiegel?

Het peil van het zeewater wordt al sinds de 19e eeuw gemeten. In die tijd werden bepaalde meetmeters gebruikt om het waterpeil te evalueren. Deze meters zijn echter veel te onnauwkeurig volgens de huidige stand van de wetenschap. Tegenwoordig worden de invloeden die de voortdurende verandering van het zeespiegel beïnvloeden, beheerd door de meest nauwkeurige metingen van satellieten. De satellieten registreren alle gegevens vanaf een hoogte van meer dan 250 kilometer, om precieze resultaten te verkrijgen.

Invloeden zoals de getijden (eb en vloed), de oceaanstromingen, de wind en de aantrekkingskracht van de aarde spelen een belangrijke rol bij de metingen.

Waar is het zeespiegel?

De hoogte van de zee varieert voortdurend en is ook verschillend op verschillende plaatsen in de wereld. De meeste plaatsen gebruiken hun eigen markeringen om hun gemiddelde hoogte aan te geven

Waar ligt het nulpunt van de zeespiegel?

Vaak worden bepaalde centrale punten van plaatsen gekozen om de hoogte aan te geven. Dat kunnen bijvoorbeeld treinstations, marktplaatsen, kerken en andere plaatsen in het centrum zijn. Voor de hoogte van watermassa’s wordt de gemiddelde hoogte van het waterpeil aangegeven.

Hoe ver kan de zeespiegel maximaal stijgen?

Volgens onderzoekers is het zee-oppervlak alleen al in de 20e eeuw sneller gestegen dan in enige andere periode in de afgelopen 3000 jaar. Het is onduidelijk hoe hoog het water in de nabije toekomst precies zal blijven stijgen, aangezien de opwarming van de aarde nu een centrale rol speelt in de stijging van de zeespiegel. Volgens de huidige metingen zou de zeespiegel tegen 2100 tot meer dan 1 meter kunnen stijgen.

VIDEOS over de zeespiegel en de opwarming van de aarde!

Wat gebeurt er als de zeespiegel stijgt?

De voortdurend stijgende zeespiegel vormt een langdurige bedreiging voor veel kuststeden en -landen. Op onze zeespiegelkaart vindt u een precieze weergave van de gevolgen die een stijging van de overeenkomstige hoogte voor de respectieve plaatsen zou betekenen.

De habitat van de mensen en dieren die aan de kusten leven, zal door de zee worden opgeslokt. De mensen zullen dus hun huizen moeten verlaten en verhuizen naar gebieden die geografisch hoger liggen.

Zelfs eilanden zullen geleidelijk van de kaart verdwijnen: als de zeespiegel nog een meter stijgt, zal 80% van het land door water worden overspoeld.

Hoe hoog zal het water stijgen als al het ijs smelt?

Er is momenteel meer dan vijf miljoen kubieke mijl ijs op aarde. Als deze enorme hoeveelheid van de polen en de bergtoppen zou smelten, zou de zeespiegel wereldwijd maar liefst 66 meter stijgen! De gevolgen van een dergelijke verandering zouden voor de mensheid niet te overzien zijn.