Aardbeving

AARDBEVING

Aardbeving – Waar zijn aardbevingen bij mij in de buurt?

Op onze planeet zijn er veel aardbevingsgebieden waar de aarde regelmatig schudt. Deze aardbevingen zijn zeer gevaarlijk. Enerzijds kunnen ze huizen en gebouwen beschadigen of zelfs helemaal vernielen. Een ander groot gevaar komt van de vloedgolven, die bij een aardbeving onder water kunnen ontstaan. Deze vloedgolven hebben grote gebieden verwoest in Indonesië in 2004 en in Japan in 2011, en hebben zelfs een super-GAU veroorzaakt in Fukushima, Japan, omdat de kernreactor van een kerncentrale niet meer voldoende gekoeld kon worden en daardoor ontplofte.

Daarom is het van essentieel belang om altijd goed voorbereid te zijn op een aardbeving. Vaak kondigt een aardbeving zich van tevoren aan. Op onze aardbevingskaart kunt u in real time zien waar ter wereld zich de laatste tijd een aardbeving voordoet of heeft voorgedaan. Wij laten u ook zien welke mogelijkheden u met de aardbevingskaart hebt. Bent u er klaar voor om de aardbevingen in deze wereld te ontdekken?

De live aardbevingenkaart toont u de aardbevingen die het laatste uur, de laatste 24 uur en de laatste 7 dagen zijn voorgekomen. De grootte van de cirkels neemt toe met de sterkte van de aardbeving.

Is er op dit moment een aardbeving in de buurt? Waar is er in de afgelopen uren en dagen een aardbeving geweest? Hoe leest u de live aardbevingskaart:

Op de kaart wordt het epicentrum van de aardbeving aangegeven met behulp van een cirkel. Het epicentrum is de plaats waar de aardbeving het sterkst was. Deze plaats ligt direct boven het brandpunt van de aardbeving. Hoe groter de cirkel op de kaart staat, hoe sterker de aardbeving was. Zo kunt u in één oogopslag zien hoe sterk de aardbeving was, zonder dat u op de beving hoeft te klikken of te tikken.

De kleur van de cirkel geeft u informatie over hoe oud de aardbeving is:

  • Rood: Deze aardbeving vond in real time plaats of is niet meer dan een uur oud.
  • Blauw: Aardbevingen gemarkeerd met een blauwe stip zijn ouder dan een uur en tot 24 uur oud.
  • Geel: Deze aardbevingen zijn ouder dan 24 uur maar niet meer dan 7 dagen oud.

Als u op de cirkel (de aardbeving) klikt of tikt, krijgt u meer informatie over de kracht van de beving, de precieze tijd, de diepte van het epicentrum, en de ligging ten opzichte van de dichtstbijzijnde grote stad.

 

Hier is wat u moet weten over aardbevingen:

Wat zijn aardbevingen?

Een aardbeving is het schudden van de aarde dat optreedt wanneer de aardkorst verschuift. Deze bevingen ontstaan wanneer de aardplaten verschuiven, waarbij plotseling energie vrijkomt. In totaal bestaat de aardkorst uit zeven grote platen, die ook wel continentale platen worden genoemd. Naast de continentale platen zijn er nog meer dan 50 kleinere platen. Het grote aantal platen betekent dat er regelmatig aardbevingen voorkomen. Het merendeel van alle aardbevingen wordt echter door ons mensen niet opgemerkt, omdat ze zo zwak zijn.

Is er op dit moment een aardbeving bij mij in de buurt?

Aardbevingen komen bijzonder vaak voor op plaatgrenzen. Zoals reeds gezegd, kunnen de meeste aardbevingen alleen gemeten worden met speciale apparaten, de seismografen. Pas vanaf een sterkte van 3 op de magnitude- of schaal van Richter wordt een aardbeving merkbaar. Daarvoor moet u zich echter ook recht boven het epicentrum van de beving bevinden. Als u wilt weten of er een aardbeving in uw buurt is, moet u uw ogen openhouden voor een rode cirkel op de live aardbevingskaart. Als die op de kaart verschijnt, hebt u de zekerheid dat er zojuist bij u in de buurt een aardbeving is geweest, of dat die in de afgelopen 60 minuten heeft plaatsgevonden.

Waarom doen aardbevingen zich voor?

Een aardbeving doet zich bijna altijd voor juist op de grens van twee continentale platen. Deze platen zijn voortdurend in beweging en schuren tegen elkaar. Op deze plaatgrenzen ontstaan vaak ook Vulkanen. De beweging van de platen verloopt echter niet gelijkmatig en er ontstaat een zeer grote spanning. Op een gegeven ogenblik wordt deze spanning tussen de platen zo groot, dat zij niet langer kan worden gehandhaafd en in een flits loslaat. Als gevolg daarvan verschuiven de aardplaten in één keer, waarbij een zeer grote hoeveelheid energie vrijkomt, die zich uit in de vorm van een aardbeving.

Hoe ver wordt een aardbeving gevoeld?

Wanneer een aardbeving een magnitude van meer dan 7 op de schaal van Richter bereikt, kan de beving nog duizenden kilometers ver weg gevoeld worden. Bij een aardbeving met een magnitude van 9 of meer worden zelfs grote delen van het land in een straal van 1.000 kilometer zwaar verwoest. Zo’n sterke aardbeving komt echter gemiddeld maar om de 30-40 jaar voor.

 

VIDEO’S van de aardbeving eneen tsunamigolf!

Welke eenheid wordt gebruikt om de magnitude van een aardbeving te meten? (Magnitude en schaal van Richter)

In verband met de magnitude van een aardbeving komt één schaal in het bijzonder naar voren: de schaal van Richter. Deze is genoemd naar haar uitvinder en seismoloog Charles Francis Richter, en wordt gebruikt om de magnitude van een aardbeving te meten. Deze magnitudeschaal, vaak de schaal van Richter genoemd, bestrijkt een magnitudebereik tot 10, maar de sterkste aardbeving kan slechts een magnitude van 9,5 hebben, omdat de aardkorst niet meer energie kan opslaan en dan weer afgeven.

Welke afstand kunnen tsunamigolven afleggen na een aardbeving?

Een zeer groot gevaar komt niet alleen van de aardbeving zelf, maar ook van de tsunamigolven die er het gevolg van zijn. Die ontstaan bij een aardbeving onder water, wanneer de zeebodem abrupt omhoog komt, waardoor de watermassa’s verschuiven. Deze impuls geeft aanleiding tot een tsunamigolf die zich bijna ongemerkt een weg door de oceaan baant en snelheden van meer dan 800 kilometer per uur bereikt. Alleen dicht bij de kust ontstaan zichtbare golven, omdat het water wordt opgedamd door de zakkende zeediepte. De golven kunnen in een paar uur afstanden van verscheidene duizenden kilometers afleggen. In het verleden zijn bijvoorbeeld kleinere tsunamigolven, opgewekt door een zeebeving in Japan, na enkele uren op de westkust van de V.S. aangekomen en hebben daar kleine schade aangericht.

Hoeveel aardbevingen komen er elk jaar voor?

Er zijn tot 140.000 aardbevingen per jaar. Dit aantal omvat de aardbevingen die door de mens gevoeld worden. Het aantal aardbevingen dat niet gevoeld wordt, ligt waarschijnlijk veel hoger, maar is niet bekend.

Hoe worden aardbevingsbestendige gebouwen gebouwd?

Er zijn verschillende benaderingen om aardbevingsbestendige gebouwen te bouwen. Eén manier is het huis te bouwen op een grote vloerplaat met een groot luchtkussen eronder. Wanneer een aardbeving wordt geregistreerd, blaast het luchtkussen zich op, waardoor het huis tot 3 centimeter in de lucht wordt geduwd en zo de aardschokken worden opgevangen. Daarnaast worden ook trillingsdempers in de fundering en, in het geval van wolkenkrabbers, grote slingers gebruikt om de grondbewegingen te absorberen (op te vangen).

Wat moet ik doen in geval van een aardbeving?

Als u zich tijdens een aardbeving in een huis bevindt, moet u onmiddellijk beschutting zoeken tegen vallende voorwerpen en u bijvoorbeeld onder een stevige tafel verstoppen. U moet ook voldoende afstand houden van ramen, want die kunnen versplinteren en verwondingen veroorzaken. In geen geval mag u tijdens de aardbeving liften of trappenhuizen gebruiken. Zoek in plaats daarvan beschutting zoals hierboven beschreven en verlaat het gebouw niet in paniek.

Als u buiten een gebouw bent, moet u beslist geen schuilplaats in een gebouw zoeken, maar er voldoende afstand van houden. Bovendien moet u elektriciteitspalen, bruggen, bomen en kustlijnen mijden.

Vaak kunnen er na een aardbeving nog andere naschokken volgen. Daarom moeten de hierboven beschreven beschermende maatregelen gedurende langere tijd (enkele minuten) gevolgd worden.

Hoe meet men een aardbeving?

De sterkte van een aardbeving wordt gemeten met behulp van een seismograaf. Die geeft de sterkte aan met behulp van de schaal Magnitude/Richter.