Havsnivå

HAVSNIV√Ö

Havsnivå РHur högt är havet?

I mer än hundra år har havsnivån mätts och utvärderats över hela världen. På grundval av dessa mätningar har man sedan dess fastställt att havsnivån i världen stiger med i genomsnitt cirka 3,3 millimeter per år. Men vad innebär detta för vår planet? Och vad är egentligen havsnivån?

Havsniv√•n √§r h√∂jden p√• havet, som ocks√• kallas NN. Men havsniv√•n √§r inte densamma √∂verallt – tv√§rtom! Beroende p√• var i v√§rlden den m√§ts f√∂rekommer olika v√§rden. √Ąven om v√§rldshaven √§r sammanl√§nkade har milj√∂ens och naturens olika influenser en direkt effekt p√• respektive havsniv√•. Eftersom de flesta platser h√•ller sina egna m√§tningar finns det otaliga havsniv√•er i v√§rlden.

Trots detta har forskare kunnat fastställa ett världsomspännande samband: Havsnivåerna stiger årligen över hela världen. Om höjningen av vattennivån skulle accelerera till följd av den globala uppvärmningen skulle detta kunna få allvarliga konsekvenser för många kustområden.

Kartan visar havsnivån vid en ökad vattennivå. På vänster sida (mobilvy: kugghjul uppe till höger) kan du justera ökningen av havsnivån. På så sätt kan du ta reda på vilka områden som drabbas av översvämningar.

Var förekommer översvämningar? Vilka kuster påverkas? Ta reda på det på kartan över havsnivån:

Med hjälp av havsnivåkartan kan du se vilka kustområden som kan drabbas av översvämningar. Beroende på havsnivåhöjningen är de platser som är i riskzonen markerade med rött. Allt som är markerat med rött på kartan ligger under vattenytan.

Under vattenniv√•n√Ąven med en lokal havsniv√• p√• 0,0 meter kan √∂versv√§mningar indikeras p√• grund av kombinationen av havsniv√•h√∂jning, tidvatten och stormv√•gor

H√∂jden p√• den indikerade vattenytan √∂ver den lokala riktlinjen kallas vattenniv√•n. ”Riktlinje” avser det senaste historiska genomsnittet av den h√∂gsta dagliga lokala tidvattenniv√•n eller medelh√∂gvattenlinjen.

Om du använder kartan via en dator kan du komma åt inställningarna på kartans vänstra sida. Om du använder den mobila vyn har du ett kugghjul att välja mellan längst upp till höger på skärmen, vilket öppnar inställningsmenyn

Här är vad du bör veta om havsnivå:

Hur mäter man havsnivån?

Havsvattennivån har registrerats sedan 1800-talet. På den tiden användes vissa mätinstrument för att utvärdera vattennivån. Dessa mätare är dock alldeles för oprecisa enligt vetenskapens nuvarande ståndpunkt. I dag hanteras de influenser som påverkar den ständiga förändringen av havsnivån med hjälp av de mest exakta mätningarna från satelliter. Satelliterna registrerar alla data från en höjd av över 250 kilometer för att få exakta resultat.

Influenser som tidvatten (ebb och flod), havsströmmar, vindar och jordens gravitation spelar en viktig roll i mätningarna.

Var ligger havsnivån?

Havets höjd varierar ständigt och är också olika på olika platser i världen. De flesta platser använder egna markeringar för att ange sin genomsnittliga höjd

Var ligger havsnivåns nollpunkt?

Ofta väljer man vissa centrala punkter på platser för att ange höjden. Det kan till exempel vara tågstationer, marknadsplatser, kyrkor och andra platser i centrum. När det gäller höjden på vattenförekomster anges vattennivåns genomsnittliga nivå.

Hur långt kan havsnivån högst stiga?

Enligt forskarna har havsytan stigit snabbare enbart under 1900-talet än under någon annan period under de senaste 3 000 åren. Det är oklart exakt hur högt vattnet kommer att fortsätta att stiga inom den närmaste framtiden, eftersom den globala uppvärmningen nu spelar en central roll för havsnivåhöjningen. Enligt nuvarande mätningar kan havsnivån stiga till mer än en meter fram till 2100.

VIDEOS om havsnivå och global uppvärmning!

Vad händer när havsnivån stiger?

Den ständigt stigande havsytan utgör ett långsiktigt hot mot många kuststäder och kustländer. På vår havsnivåkarta hittar du en exakt representation av vilka konsekvenser en höjning av motsvarande höjd skulle innebära för respektive plats.

Livsmiljön för människor och djur som lever vid kusterna kommer att slukas av havet. Människor kommer alltså att behöva lämna sina hem och flytta till områden som geografiskt sett ligger högre.

Till och med öar kommer gradvis att försvinna från kartan: om havsnivån stiger med ytterligare en meter kommer 80 % av landet att översvämmas av vatten.

Hur högt kommer vattnet att stiga om all is smälter?

För närvarande finns det över fem miljoner kubikmiljoner is på jorden. Om denna enorma mängd skulle smälta från polerna och bergstopparna skulle den globala havsnivån stiga med hela 66 meter! Konsekvenserna av en sådan förändring skulle vara oöverskådliga för mänskligheten.