Bosbrand

BOSBRAND

Actuele bosbranden – zie waar er op dit moment een bosbrand is!

Natuurrampen zijn altijd een groot gevaar geweest voor mens en dier. Bosbranden zijn waarschijnlijk een van de meest frequente en gevaarlijke bedreigingen voor het leven op onze planeet. Maar niet alleen de natuur is verantwoordelijk voor de enorme verwoesting van bossen en land. Hier kunt u alles te weten komen over bosbranden.

Wilt u weten waar op dit moment een bosbrand actief is? Kijk dan eens op onze live kaart in het overzicht. Hier kunt u in één oogopslag de huidige bosbranden en brandhaarden zien!

De getroffen gebieden van de bosbranden worden u getoond met de overeenkomstige symbolen. Klik met de muis op het brandicoon (tik met uw vinger als u de weergave via via smartphone geopend hebt) om meer informatie te krijgen .

Waar zijn de bosbranden? Is er op dit moment een bosbrand? De bosbrandenkaart uitgelegd:

Met de bosbrandenkaart kunt u alle bosbranden in het nabije verleden en de huidige bosbranden een overzicht zien. Aan de linkerkant van de kaart vindt u de legenda met uitleg over de verschillende symbolen. De kaart toont u door satellieten geregistreerde brandactiviteiten en thermische hotspots. De betekenis van de afgebeelde symbolen op de kaart vindt u in de legenda-index. U vindt hier ook een kort overzicht:

Het rode vuursymbool toont u de grootte van de verbrande gebieden (in acres) in de VS. Hoe groter het vuursymbool, hoe groter het verbrande gebied. Er is hier momenteel geen actieve natuurbrand.

Het goudkleurige vuursymbool geeft aan waar zich een besloten brand bevindt.

De punten met het geel-rode vuuricoon geven actieve natuurbranden aan in de afgelopen 24 uur.

Meerdere natuurbranden in hetzelfde gebied worden u getoond met het paarse vuuricoon.

De rode stippen met gele omlijning tonen u thermische activiteit die onlangs door de satelliet is geregistreerd.

Dit is wat u moet weten over bosbranden:

Wat is een bosbrand?

Een bosbrand wordt gedefinieerd als brandvolume in een bebost gebied. Er zijn talrijke bosbranden geregistreerd, zowel in het verleden als in de huidige tijd, vooral in streken waar grotere oppervlakten bos voorkomen. Bosbranden die voorkomen in streken waar geen bossen zijn (b.v. in Australië of Afrika) worden ook wel bushfires genoemd.

Waardoor worden bosbranden veroorzaakt?

Zoals wij reeds hebben aangegeven, kan een bosbrand niet alleen ontstaan door een natuurverschijnsel zoals een blikseminslag of de combinatie van droogte en sterk zonlicht. In feite is iets minder dan 5% van de geregistreerde bosbranden wereldwijd (gemeten naar aantal, niet naar verbrande oppervlakte) te wijten aan oorzaken van natuurlijke oorsprong. De mens is verantwoordelijk voor het merendeel van de bosbranden op de planeet. De oorzaken kunnen verschillende oorzaken hebben:

Bossen kunnen bijvoorbeeld worden gekapt om meer grond voor de teelt te creëren. Daarbij kan het vuur uit de hand lopen en zich uitbreiden tot een groter gebied.

Opzettelijke brandstichting behoort ook vaak tot de redenen die voor bosbranden worden aangevoerd.

Onachtzaamheid is ook een veel voorkomende reden voor een bosbrand. Afgedankte sigaretten of hete katalysatoren van voertuigen in droge gebieden spelen een rol.

Waar zijn bosbranden?

Op onze kaart kunt u zien waar in de wereld op dit moment bosbranden zijn. Let op de legende in het overzicht. De thermische activiteiten vertellen u waar verhoogde hitte is geregistreerd. Let op de legende in het overzicht.

Waar zijn de meeste bosbranden?

De meeste bosbranden zijn te vinden op de continenten Australië, Noord- en Zuid-Amerika. Grotere bosbranden worden ook regelmatig gemeld in delen van Azië en in Afrika.

VIDEOS van actieve bosbranden!

Zijn bosbranden goed?

Bosbranden vormen meestal een groot gevaar voor het milieu. De habitat voor de dieren die er leven wordt vernietigd, en ook mensen komen er regelmatig door in gevaarlijke situaties terecht. De bosbranden van de laatste jaren hebben ook een enorme invloed gehad op de klimaatverandering. De grote hoeveelheden Co2 die vrijkomen, dragen aanzienlijk bij tot de opwarming van de aarde. Maar een bosbrand heeft niet alleen zijn nadelen: De verbrande gebieden kunnen werken als een verjongingskuur voor het bos, waarbij zieke boomopstanden worden verwijderd en nieuwe ruimte voor leven wordt geschapen. Bepaalde planten- en diersoorten gebruiken de verbrande omgeving als een kans om te groeien en te gedijen. Vooral kleine planten, die anders weinig gelegenheid hebben om in de schaduw van grote boomkruinen aan zonlicht te komen, doen er hun voordeel mee.

Hoe snel herstelt een bos zich na een brand?

Zoals wij zojuist hebben aangestipt, is niet alles verloren voor de natuur na een bosbrand. Verschillende kleine planten, struiken, mos en vele andere gedijen goed in het eerste jaar na de bosbrand. Bepaalde soorten insecten vestigen zich ook graag in de vers verbrande grond en voeden zich met het verbrande hout. Maar zelfs als de natuur na korte tijd weer leven brengt in het gebluste bosbrandgebied, kan het ongeveer honderd jaar duren voordat de bomen daar weer gegroeid zijn.

Wat kan er tegen bosbranden gedaan worden?

❗ Het beste wat u tegen bosbranden kunt doen, is een bewust gedrag in het bos te handhaven. U kunt op de volgende dingen letten om een bosbrand te voorkomen:

❗ Neem waarschuwingen voor een mogelijk gevaar van een bosbrand in uw omgeving in acht. Vermijd in het bos te lopen als het gevaar te groot is.

❗ Rook niet en gooi geen sigaretten weg in het bos. Ook lucifers en andere brandende voorwerpen vormen een groot risico voor een bosbrand. Kampvuren en barbecues kunnen het bos ook snel doen ontvlammen door rondvliegende vonken.

❗ Gooi geen afval weg in het bos. Glazen flessen en andere voorwerpen kunnen het zonlicht focussen, zodat er brand kan ontstaan.

❗ Parkeer uw voertuig niet in het bos wanneer het droog is. Er zijn vaak branden ontstaan doordat hete katalysatoren in contact kwamen met droge grond.