Tornado radar

TORNADO RADAR

Tornado radar – waaris de tornado?

Met onze tornado tracker kunt u op de kaart zien waar zich momenteel tornado’s bevinden in de regio. De tornado-radar bestrijkt de USA en Canada. De windsterkte wordt op de kaart in kleur weergegeven en gemeten in knopen. Ook de windrichting wordt u getoond door middel van witte windlijnen.

Afhankelijk van hun kracht kunnen tornado’s grote schade aan de grond aanrichten. Kijk voortaan regelmatig op onze tornadotracker om te weten te komen of er in uw regio momenteel tornado’s voorkomen. In het volgende zullen wij dieper ingaan op de radar en tornado’s in het algemeen.

Hoe leest u de tornado radar

Op de eerste kaart ziet u de neerslag, die in verschillende kleuren wordt weergegeven. Afhankelijk van de sterkte gaat het kleurenspectrum van blauw (zwakke neerslag) naar geel (matige neerslag) en rood/paars (zware neerslag). Gebieden waar een tornado is waargenomen worden afgebakend met een oranje-zwarte lijn.

De tweede kaart toont de potentiële kans op een tornado in het betreffende gebied. En op de derde kaart staan verschillende weergevaren aangegeven. Tornadogebieden worden met een rode kleur aangegeven, en onweersgebieden met een blauwe kleur.

Wat is een tornado?

Een tornado is het resultaat van roterende luchtmassa’s. Deze luchtmassa’s kunnen tijdens hun vorming zo sterk roteren dat er een luchtkolom wordt gevormd. Deze zichtbare luchtkolom wordt een tornado genoemd.

Lange tijd werd aangenomen dat tornado’s zich vanuit de lucht naar beneden, naar de grond toe, vormen. Deze veronderstelling is echter weerlegd door uitgebreid onderzoek van de Amerikaanse Geofysische Unie. Men ontdekte dat de tornado zich al dicht bij de grond vormt voordat hij begint te draaien.

Wanneer begint het tornadoseizoen?

Het tornadoseizoen begint in maart en duurt tot eind juli. De meeste tornado’s komen voor in de maand mei. Tijdens het tornadoseizoen verplaatst het zwaartepunt van de tornadogebieden zich van het zuidoosten (Great Plains in Oklahoma) meer en meer naar het noorden (Illinois en Indiana).

Is er een tornado bij mij in de buurt?

Vooral in tijden van tornadoseizoen moet u zeer oplettend zijn en regelmatig de weersituatie in de gaten houden. Tornado’s kunnen langs hun route zware schade aanrichten en kunnen zeer onverwacht optreden. Zodra er eerste tekenen zijn van een onweer, hagel, harde wind, en regen, mag u uw ogen niet van de tornadotracker afhouden.

Kijk ook naar de lucht en speur die af naar draaiende wolken en wolkkolommen. Kijk uit naar stofwervelingen op de grond. Deze zijn ook een aanwijzing voor de vorming van een tornado. Ten laatste wanneer de tornadosirenes loeien, moet u zich snel in veiligheid brengen.

Hoe worden tornado’s gevormd?

Samen met orkanen behoren tornado’s tot de krachtigste stormen ter wereld en kunnen zij windsnelheden tot 450 km/u bereiken. Tot op heden is de vorming van tornado’s nog niet grondig onderzocht. Er zijn twee manieren waarop tornado’s zich kunnen vormen.

Tornado’s kunnen voorkomen in combinatie met een supercell. Dit is een bijzonder grote en hoge onweerswolk. Door de temperatuurverschillen binnen de wolk, ontwikkelen zich sterke op- en neerwaartse stromingen, wat een tornado en hevige neerslag tot gevolg heeft. Vooral sterke tornado’s worden op deze manier gevormd.

Er kunnen echter ook tornado’s ontstaan wanneer twee verschillende luchtmassa’s op elkaar botsen. Daardoor wordt de lucht gedwongen zich naar boven te bewegen en kan hij door de wind op de grond gaan draaien.

De tornadoklassen

De sterkte van tornado’s wordt gemeten met de Fujita-schaal. Zij bestrijkt windsnelheden van minder dan 117 km/h tot meer dan 419 km/h. De classificatie is als volgt:

F0 (<=117 km/u)

Zwakke bomen worden ontworteld, takken worden beschadigd, en reclameborden kunnen omver worden geworpen.

F1 (117-180 km/u)

Dakpannen kunnen worden opgetild, rijdende auto’s kunnen worden verplaatst en caravans/mobielen kunnen worden omvergereden.

F2 (180-252 km/u)

Bij een F2 tornado kunnen daken bloot komen te liggen, zelfs grotere bomen kunnen ontworteld worden, en mobilhomes kunnen vernield worden. Kleine en lichtere voorwerpen kunnen gevaarlijke projectielen worden.

F3 (252-333 km/u)

Grotere daken kunnen vernield worden, en treinen kunnen uit hun rails worden gelicht. Vrachtwagens kunnen verschoven of zelfs omvergeworpen worden, en bossen kunnen grotendeels ontworteld worden.

F4 (333-419 km/u)

In de klasse F4 kunnen houten huizen met een zwakke verankering verschoven worden. Auto’s kunnen worden omvergeworpen, en zwaardere voorwerpen kunnen projectielen worden die zware schade veroorzaken.

F5 (>419 km/u)

Houten huizen worden volledig van hun fundamenten gerukt en vernietigd. Betonnen huizen kunnen ook zwaar beschadigd worden.

Hoe ziet een tornado eruit?

Tornado’s verschijnen met een trechtervormige luchtbuis. De dikte van deze luchtbuis kan variëren naargelang de intensiteit. De term tornado komt trouwens uit het Spaans en betekent zoiets als “ronddraaien”.