Skovbrand

SKOVBRAND

Aktuelle skovbrande – Se, hvor der er en skovbrand lige nu!

Naturkatastrofer har altid udgjort en stor fare for mennesker og dyr. Skovbrande er sandsynligvis en af de hyppigste og farligste trusler mod livet på vores planet. Men det er ikke kun naturen, der er ansvarlig for den enorme ødelæggelse af skove og landområder. Her kan du finde ud af alt om skovbrande.

Vil du vide, hvor en skovbrand er aktiv i øjeblikket? Så tag et kig på vores livekort i oversigten. Her kan du se de aktuelle skovbrande og brandvarme punkter med et enkelt blik!

De berørte områder af skovbrandene er vist med de tilsvarende symboler. Klik med musen på ildsymbolet (tryk med fingeren, hvis du har åbnet visningen via smartphone) for at få flere oplysninger.

Hvor er der skovbrande? Er der en skovbrand lige nu? Kortet over skovbrande forklarer:

Med skovbrandkortet kan du se alle skovbrande i den nærmeste fortid og aktuelle skovbrande i et overblik. I venstre side af kortet finder du en legende, der forklarer de forskellige symboler. Kortet viser dig brandaktiviteter registreret af satellitter og termiske hotspots. Betydningen af de symboler, der er vist på kortet, kan findes i legenden. Du kan også finde en kort oversigt her:

Det røde brandsymbol viser størrelsen af de brændte områder (i hektar) i USA. Jo større brandsymbolet er, jo større er det brændte område. Der er i øjeblikket ingen aktiv skovbrand her.

Det gyldne ildsymbol viser, hvor en begrænset brand er placeret.

Punkterne med det gul-røde brandsymbol viser aktive skovbrande i de seneste 24 timer.

Flere skovbrande i samme område er vist med det lilla brandsymbol.

De røde prikker med en gul kant viser de termiske aktiviteter, der for nylig er blevet registreret af satellit.

Hvad du bør vide om skovbrande:

Hvad er en skovbrand?

En skovbrand er en brand i et skovområde. Især i regioner med større skovområder er der registreret mange skovbrande både tidligere og i dag. Vildbrande, der opstår i områder uden skove (f.eks. i Australien eller Afrika), kaldes også bushfires.

Hvad er årsagen til skovbrande?

Som vi allerede har nævnt, kan en skovbrand ikke kun opstå som følge af et naturfænomen som f.eks. et lynnedslag eller en kombination af tørke og stærkt sollys. Faktisk skyldes knap 5 % af de registrerede skovbrande på verdensplan (målt i antal, ikke brændt areal) naturlige årsager. Mennesker er ansvarlige for de fleste skovbrande på planeten. Årsagerne kan have forskellige årsager:

Skove kan f.eks. blive ryddet for at skabe mere jord til dyrkning. Undervejs kan branden komme ud af kontrol og sprede sig til et større område.

Forsætlig brandstiftelse er også ofte en af årsagerne til skovbrande.

Uagtsomhed er også en almindelig årsag til skovbrande. Her spiller udsmidte cigaretter eller varme katalysatorer fra køretøjer i tørre områder en rolle.

Hvor er der skovbrande?

Du kan se på vores kort, hvor i verden der er brand lige nu, og du kan se, hvor det brænder. De termiske aktiviteter fortæller dig, hvor der netop er registreret øget varme. Bemærk venligst legenden i oversigten.

Hvor er der flest skovbrande?

De fleste skovbrande opstår på kontinenterne Australien, Nord- og Sydamerika. Der rapporteres også jævnligt om store skovbrande i dele af Asien og Afrika

VIDEOER af aktive skovbrande!

 

Er skovbrande gode?

Skovbrande udgør normalt en stor fare for miljøet. Levestedet for de dyr, der lever der, ødelægges, og mennesker kommer også jævnligt i farlige situationer på grund af det. De seneste års skovbrande har også haft en enorm indvirkning på klimaændringerne. De store mængder CO2, der frigives, bidrager i høj grad til den globale opvarmning. Men en skovbrand har ikke kun mørke sider: De brændte områder kan fungere som en foryngelseskur for skoven, da syge træbevoksninger fjernes, og der skabes ny plads til liv. Visse plante- og dyrearter bruger det brændte miljø som en mulighed for at vokse og trives. Især små planter, som ellers har ringe chance for at få sollys i skyggen af de store træer, nyder godt af det.

Hvor hurtigt genopretter en skov sig efter en brand?

Som vi netop har nævnt, er ikke alt tabt for naturen efter en skovbrand. Forskellige små planter, buske, mos og mange andre trives i det første år efter skovbranden. Visse insektarter slår sig også gerne ned i den nybrændte jord og lever af det brændte træ. Men selv om naturen bringer liv tilbage til det slukkede skovbrandområde efter kort tid, kan det tage omkring hundrede år, før træerne vokser igen.

Hvad kan man gøre mod skovbrande?

Det bedste, du kan gøre mod skovbrande, er at udvise en bevidst adfærd i skoven. Du kan være opmærksom på følgende ting for at forhindre en skovbrand:

❗ Vær opmærksom på advarselsmeddelelser om mulig fare for skovbrand i dit område. Undgå at gå i skoven, hvis faren er for stor.

❗ Undlad at ryge og smide cigaretter ud i skoven. Ligeledes udgør tændstikker og andre brændende ting en stor risiko for skovbrande. Lejrbål og grillerier kan også hurtigt antænde skoven med nedfaldende gnister.

❗ Du må ikke smide affald i skoven. Glasflasker og andre genstande kan fokusere sollyset, og det kan derfor føre til brand.

❗ Du må ikke parkere din bil eller motorcykel på skovstier. De varme katalysatorer kan let antænde tørt undervegetation.

❗ Parker ikke køretøjet i skoven, når det er tørt. Der er ofte opstået brande på grund af varme katalysatorer, der kommer i kontakt med tørt underlag.