Regnradar

REGN
RADAR

Regnradar – din aktuelle og pålidelige regnprognose

Hvad er den vejret som i min region, og hvor regner det lige nu? Hvor og hvor meget vil det regne i de næste par timer? Vores regnradar besvarer disse spørgsmål og viser dig, i hvilke regioner i USA eller Canada hvor meget nedbør der kan forventes i de næste timer.

Uanset om du planlægger en tur udenfor eller bare vil vide, om og hvor meget det vil regne i de kommende timer: Du kan finde oplysninger om intensiteten og mængden af den forudsagte nedbør på vores regnradar.

Regnen vises i farver på kortet. En grøn eller blå farve betyder svag til moderat nedbør. Hvis farven er violet, skal du forvente kraftig regn.

Er der aktuelt nedbør i din region? – Sådan aflæser du regnradaren:

forklaring af regnradarPå regnradaren vises de områder, hvor der forudses regn, i farver. Farverne varierer fra violet (svag nedbør) til en let rødlig farve, som angiver meget kraftig nedbør. Områder, hvor der er risiko for tordenvejr, er også synlige for dig på regnradaren. Du kan genkende disse ved et hvidt “lyn symbol”. Derudover tilbyder vores regnradar dig følgende funktioner, som forenkler regnprognosen for dig:

cursor regnradarMed cursoren nederst til venstre på regnradaren kan du synligt vise det fremtidige nedbørforløb på regnradaren. Dette fortæller dig, hvordan nedbøren vil ændre sig i løbet af de næste 36 timer, og om du kan undvære en paraply i de næste par timer.

Regnradar-mærkeDu skal blot flytte nedbørsmarkøren til det ønskede sted med musen (på en mobiltelefon: hold den hvide prik på markøren nede med fingeren), og du kan se, hvor mange millimeter nedbør der vil falde der i løbet af de næste 12 timer.

 

Hvordan fungerer en regnradar generelt?

Regn med skyerEn radar måler vandkoncentrationen i en sky fra jorden og kan dermed drage konklusioner om nedbør. Mikrobølger sendes ind i skyerne fra en radarstation og reflekteres af vanddråberne. Jo flere stråler der rammer radarstationen igen, jo mere nedbør er der i skyen.

Den store fordel ved denne form for måleteknik er, at den giver et nøjagtigt billede af nedbørsområdet inden for få sekunder. Desuden opdateres det med ekstremt korte intervaller (afhængig af radaren, nogle gange sekund for sekund).

I øvrigt er den skyradar fungerer på samme måde. Kun den kort over lynnedslag og stormradar adskiller sig i deres mekanik og måleteknik.

Hvordan oprettes nedbørsradaren?

I det foregående afsnit har du allerede lært, at en radarstation og dens radarstråler kan bruges til at måle, hvor meget vanddamp der er til stede i en sky. For at kunne visualisere disse resultater i et radarbillede er der ikke kun brug for én, men flere stationer på forskellige steder. Først da kan der skabes et konkret billede af nedbør.

I praksis falder målingens nøjagtighed løbende med stigende afstand. Dette skyldes divergensen af de elektromagnetiske stråler, der udsendes af radarstationen. Ved divergens forstås den kontinuerlige divergens af den stråling, der udsendes af stationen. Derfor er det nyttigt at sprede radarmålestationerne over et stort område for at få et nøjagtigt nedbørbillede.

Hvilken er den bedste regnradar eller nedbørsradar?

Der findes efterhånden mange forskellige regn- og nedbørradarer, som er tilgængelige på hjemmesider eller som en app. Der er ofte mærkbare forskelle mellem tilbuddene. I det følgende finder du nogle spørgsmål, der giver oplysninger om en god nedbørradar:

✔️ Giver nedbørsradaren oplysninger om fortidens OG det fremtidige forløb af nedbørsområderne? – JA

✔️ Kan områderne zoomes ind og ud på kortet, eller kan radarbilledet zoomes ind? – JA

✔️ Vises regnradaren også korrekt på smartphonen, og er den mobiloptimeret? – JA

✔️ Gør nedbørsradaren forskel på regn og snefald? – JA

✔️ Bliver tordenvejr vist på kortet ud over nedbør? – JA

Hvis du kan besvare alle spørgsmål med JA, ved du, at du har at gøre med en tidssvarende og god nedbørradar.

Regnradar – Hvad betyder lilla?

Hvis du er en hyppig bruger af nedbørsradarer, har du næsten helt sikkert set lilla områder på kortet. Disse skiller sig tydeligt ud blandt de ellers blå farvninger. Regnområder i lilla signalerer meget kraftig nedbør eller kraftig regn.

Til dig som en rettesnor: Fra en nedbørsmængde på ca. 5 liter på 5 minutter pr. kvadratmeter taler man om kraftig regn. Dette er næsten altid ledsaget af tordenvejr.

Hvor pålidelig er en regnradar?

Et spørgsmål, der ofte stilles i forbindelse med en regnradar, er pålideligheden af en sådan regnradar. Hvor pålidelige er de prognoser, der kan aflæses fra radaren? Kan jeg stole på vejrbilledet, eller vil jeg muligvis endda blive efterladt ude i regnen?

Her kan vi berolige dig: På grund af det bredt udbyggede netværk af radarstationer er prognoserne fra nedbørradaren meget nøjagtige og pålidelige. Der kan aldrig gives en 100 % garanti, men en moderne nedbørradar har en træfsikkerhed på over 95 %. Det viser vores erfaringer.

Hvor præcis er en nedbørradar?

Meget nøjagtig – Selv om mange faktorer såsom vind eller lokale forhold (f.eks. bjerge eller bakker) har indflydelse på nedbøren, kan nutidens radarteknologi beregne nedbøren i en afstand på op til et par hundrede meter. Tror du ikke på det? Så gør bare testen selv. Kig oftere på din nedbørsradar i fremtiden. Næste gang en regnfront nærmer sig, kan du tjekke præcis, hvornår regnen begynder på dit sted, og om radarbilledet stemmer overens med virkeligheden.

Hvorfor viser regnradaren nedbør, selv om det ikke regner?

I enkelte tilfælde kan det ske, at der vises regnområder, selv om der ikke er spor af regn langt og bredt. Vi husker tilbage: Nedbørsradaren giver os oplysninger om, hvor meget vand (damp) der er til stede i en sky i øjeblikket. På grundlag af fysikkens love er det muligt at beregne ret præcist, hvornår skyens maksimale absorptionsniveau er nået, og hvornår det vil regne ned. I praksis kan der dog være tilfælde, hvor skyen optager lidt mere vanddamp end beregnet (f.eks. på grund af temperatur- eller lufttryksforskelle). Derfor kan der af og til registreres regnområder på radaren, hvor det i virkeligheden slet ikke regner.

En anden årsag kan være, at nedbøren simpelthen ikke når jorden. Det sker også, at særligt fint nedbør bæres af vinden til et andet område eller simpelthen fordamper på sin vej til jorden.

Hvornår bliver der igen godt vejr?

Et andet spørgsmål, som man ofte hører: Hvornår bliver det endelig godt vejr igen? Du kan besvare dette spørgsmål ret nemt med vores nedbørsradar. Først skal du se på, hvor du præcist befinder dig på kortet. Klik derefter på markøren nederst til venstre og observer, hvornår regnområdet er gået forbi dig. Du kan nemt aflæse disse oplysninger på tidslinjen nederst på nedbørskortet. Derefter kan du ved hjælp af vores skyprognose se, hvornår solen vil kigge igennem skyerne, så du kan planlægge dit næste solbad.

Interessante fakta om regnen:

1263mm årligt…

…nedbør i gennemsnit falder årligt i Danmark. Selv om dette måske virker som meget for dig, overskrider nogle byer og bygder denne værdi betydeligt. For eksempel regner det i den colombianske kommune Lloró omkring 13000 mm om året! Du læste rigtigt: ikke 1300, men 13000 mm i gennemsnit i de seneste år. Eller sagt på en anden måde: Danmarks årlige nedbør falder der på seks uger. Selv om det føles som om regnen er større end solen, slipper vi alligevel meget let fra nedbør.

Her regner det mest i Danmark!

1437mm årligt…

Du skal regne med denne mængde nedbør, hvis du tilbringer et år i Torshavn (Færøerne). Så du bør helt sikkert tage en paraply med dig, når du rejser til denne by. Den årlige nedbør overstiger gennemsnittet med næsten 20 %!

Her regner det mindst i Danmark!

536 mm om året…

Dette er hvor meget (eller lidt) nedbør der falder i Rønne / Bornholm i løbet af året. Så vejret bogstaveligt talt ikke lader dig stå ude i regnen. Byen ligger ca. 60 % under det årlige gennemsnit!