Lyn radar

LYN RADAR

Lyn radar – live-informationer om aktuelle tordenvejr ved hjælp af lyndetektion

Der er næppe nogen vejrfænomen der ophidser os så meget som torden og lyn. Siden oldtiden har mennesket forsøgt at udforske baggrunden for dette fænomen. Men desværre er der stadig meget om dette naturfænomen, som stadig er uklart den dag i dag. Men med vores lyn radar bringer vi lidt klarhed over tordenvejrets verden!

Ønsker du at finde ud af, hvor det i øjeblikket lyner? Eller bare finde ud af, om du snart vil blive ramt af et tordenvejr? Så skal du bruge vores lyn radar for Danmark! Det giver dig præcise oplysninger om torden og lyn i din region og opdateres hvert sekund!

Tordenvejr og lynnedslag er angivet med et lynsymbol. Afhængigt af styrken vises nedbøren med blå (svag nedbør), grøn, gul, orange (moderat nedbør), rød eller lilla (meget kraftig nedbør).

Sporing af den aktuelle lynfront – Sådan læser du lynkortet:

Forklaring af lyn radarLynkortet viser dig de aktuelle tordenvejr i farver. Tordenvejrets styrke måles ved hjælp af nedbør som også med vores uvejrsradar. Blå eller grøn farve indikerer et relativt svagt tordenvejr eller svag nedbør.

Forsigtighed er tilrådeligt i tilfælde af gul, orange, rød og især lilla farve:

En lynfront af denne type indebærer en klar risiko for voldsomt vejr. På lynkortet kan du også se små lynnedslag, som er angivet ved et kort, hvidt blink. Hvert af disse glimt signalerer et enkelt lynnedslag.

cursor lyn radarFor at få vist lynfrontens tidsmæssige forløb og retning skal du blot klikke på markørsymbolet for at få vist lynfrontens tidsmæssige forløb og retning. På den måde kan du se præcis, hvordan tordenvejret har udviklet sig i løbet af de sidste timer og minutter, og udlede, hvor tordenvejret vil bevæge sig hen.

Her er, hvad du skal vide om tordenvejr og lyn radar!

Lyn radar lynnedslagDen store fordel ved vores lynnedslagskort er, at tordenvejr og lyn vises med en meget kort forsinkelse. Lynradarens måleteknik yder her det afgørende bidrag: Hvert lyn/lynnedslag udsender en elektromagnetisk bølge, der breder sig over hundreder af kilometer. Denne bølge ankommer til de forskellige radarstationer med lysets hastighed. På grund af de forskellige ankomsttider (i størrelsesordenen millisekunder) for den elektromagnetiske bølge kan der drages præcise konklusioner om nedslagsstedet og lynets styrke.

Dette giver dig mulighed for selv at lokalisere lyn “live” og i “realtid”.

Hvordan dannes tordenvejr?

De drivende motorer for et tordenvejr er høj solstråling, vandfordampning og den deraf følgende dannelse af en sky (mere om skydannelse her). Friktionen mellem vandmolekylerne i skyen skaber en høj elektrisk spænding, som udlignes af udladningen fra et lyn. Denne udladning kan både ske ved et lynnedslag mod jorden eller mod en anden sky.

Og i øvrigt:

Tordenen skyldes den pludselige udvidelse af luften i lynets umiddelbare omgivelser – den kan nå temperaturer på op til 30.000 grader Celsius og er kun få centimeter tyk!

Lynnedslag – hvordan skal jeg opføre mig?

140 kilometer…

det er længden af det længste lyn, der nogensinde er målt.

Generelt bør du søge ly så hurtigt som muligt ved de første tegn på tordenvejr, da lyn kan bevæge sig mange kilometer langt. Der er således fare, allerede før tordenvejret er i nærheden. Det sikreste sted at gemme sig under et tordenvejr er i et hus eller i et køretøj. Hvis du er udendørs under et tordenvejr, skal du sørge for at holde dig væk fra træer, bakker, søer og floder. Strømmaster er også populære mål for lynnedslag – så du bør også holde afstand fra disse. Find helst et tørt hulrum, gå på hug og omslut dine ben med armene. Det er bedst at holde sig på tæerne. På denne måde tilbyder du i tilfælde af et nedslag i umiddelbar nærhed den mindste overflade for lynet at slå ned på og forhindrer, at store spændinger strømmer gennem din krop.

Afstanden af tordenvejret

330 meter i sekundet….

… så hurtigt bevæger tordenen sig mod dig.

Hvis du er opmærksom på dette, bliver det en leg for dig at måle afstanden. Du skal blot tælle sekunderne mellem lynet og tordenen. Divider derefter antallet af sekunder med tre, og så har du regnet afstanden til tordenvejret ud i kilometer:

Eksempel: Der går 12 sekunder mellem lyn og torden – 12 sekunder divideret med 3 giver 4 – det betyder, at tordenvejret er 4 kilometer væk.