Regnradar

REGNRADAR

Regnradar – din aktuella och tillförlitliga regnprognos

Vad är det för regn? väder i min region och var regnar det just nu? Var och hur mycket kommer det att regna de närmaste timmarna? Vår regnradar svarar på dessa frågor och visar dig i vilka regioner i Sverige hur mycket nederbörd som kan förväntas under de närmaste timmarna.

Det spelar ingen roll om du planerar en resa utomhus eller bara vill veta om och hur mycket det kommer att regna de närmaste timmarna: Du kan hitta information om intensiteten och mängden av den förutspådda nederbörden på vår regnradar.

Regnet visas i färg på kartan. En grön eller blå färg betyder svag till måttlig nederbörd. Om färgen är violett ska du räkna med kraftigt regn.

Aktuell nederbörd i din region? – Det är så här du avläser regnradarn:

förklaring av regnradarPå regnradaren visas de områden där regn förutspås i färg. Färgerna varierar från violett (svag nederbörd) till en något rödaktig färg, som indikerar mycket kraftig nederbörd. Områden, där det finns risk för åskväder, är också synliga för dig på regnradarn. Du kan känna igen dessa genom en vit ”blixtar symbol”. Dessutom erbjuder vår regnradar dig följande funktioner, som förenklar regnprognosen för dig:

markör regnradarMed markören längst ned till vänster på regnradarn kan du synligt visa det framtida nederbördsförloppet på regnradarn. Detta talar om för dig hur nederbörden kommer att förändras under de kommande 36 timmarna och om du kan avstå från ett paraply under de närmaste timmarna.

RegnradarmarkeringFlytta helt enkelt nederbördsmarkören till önskad plats med musen (på en mobiltelefon: håll ner den vita punkten på markören med fingret) så ser du hur många millimeter nederbörd som kommer att falla där under de kommande 12 timmarna.

 

Hur fungerar en regnradar i allmänhet?

Regn med molnEn radar mäter vattenkoncentrationen i ett moln från marken och kan därmed dra slutsatser om nederbörd. Mikrovågor sänds in i molnen från en radarstation och reflekteras av vattendropparna. Ju fler strålar som träffar radarstationen igen, desto mer nederbörd finns i molnet.

Den stora fördelen med denna form av mätteknik är att den ger en exakt bild av nederbördsområdet inom några sekunder. Dessutom uppdateras den med extremt korta intervaller (beroende på radarn, ibland sekund för sekund)

Förresten, den molnradar fungerar på samma sätt. Bara den karta över blixtnedslag och stormradar skiljer sig åt i deras mekanik och mätteknik.

Hur skapas nederbördsradaren?

I föregående avsnitt har du redan lärt dig att en radarstation och dess radarstrålar kan användas för att mäta hur mycket vattenånga som finns i ett moln. För att visualisera dessa resultat i en radarbild behövs inte bara en utan flera stationer på olika platser. Först då kan en konkret bild av nederbörd skapas

I praktiken minskar mätnoggrannheten kontinuerligt med ökande avstånd. Detta beror på att de elektromagnetiska strålar som sänds ut av radarstationen divergerar. Med divergens menas den kontinuerliga divergensen av den strålning som stationen sänder ut. Därför är det lämpligt att sprida ut radarmätningsstationerna över ett stort område för att få en exakt nederbördsbild.

Vilken är den bästa regnradaren eller nederbördsradaren?

Det finns numera många olika regn- och nederbördsradarer som finns tillgängliga på webbplatser eller som app. Det finns ofta märkbara skillnader mellan utbudet. I det följande hittar du några frågor som ger information om en bra nederbördsradar

✔️ Ger regnradarn information om nederbördsområdenas tidigare OCH framtida förlopp? – JA

✔️ Kan områden zoomas in och ut på kartan eller kan radarbilden zoomas in? – JA

✔️ Visas regnradarn också korrekt på smarttelefonen och är den mobiloptimerad? – JA

✔️ Skiljer nederbördsradarn mellan regn och snöfall? – JA

✔️ Visas åskväder på kartan utöver nederbörd? – JA

Om du kan besvara alla frågor med ett JA vet du att du har att göra med en modern och bra nederbördsradar.

Nederbördsradar – Vad betyder lila?

Om du ofta använder nederbördsradar har du nästan säkert sett lila områden på kartan. Dessa sticker tydligt ut bland de annars blåa färgningarna. Regnområden i lila signalerar mycket kraftig nederbörd eller kraftigt regn.

För dig som en riktlinje: Från en nederbördsmängd på cirka 5 liter på 5 minuter per kvadratmeter talar man om kraftigt regn. Detta åtföljs nästan alltid av åskväder.

Hur tillförlitlig är en regnradar?

En fråga som ofta ställs i samband med en regnradar är tillförlitligheten hos en sådan regnradar. Hur tillförlitliga är de prognoser som kan avläsas från radarn? Kan jag lita på väderbilden eller kommer jag möjligen till och med att bli lämnad ute i regnet?

Här kan vi lugna dig: Tack vare det brett utvecklade nätverket av radarstationer är prognoserna från nederbördsradarn mycket exakta och tillförlitliga. En 100-procentig garanti kan aldrig ges, men träfffrekvensen för en modern nederbördsradar är över 95 %. Detta är vad vår erfarenhet har visat.

Hur exakt är en regnradar?

Mycket exakt – Även om många faktorer som vind eller lokala förhållanden (t.ex. berg eller kullar) påverkar nederbörden kan dagens radarteknik beräkna nederbörden på ett avstånd på upp till några hundra meter. Du tror inte på det? Gör då bara testet själv. Titta oftare på din nederbördsradar i framtiden. Nästa gång en regnfront närmar sig kan du kontrollera exakt när regnet börjar falla på din plats och om radarbilden stämmer överens med verkligheten.

Varför visar regnradarn nederbörd trots att det inte regnar?

I enstaka fall kan det hända att regnområden visas trots att det inte finns några spår av regn långt borta. Vi minns tillbaka: Nederbördsradarn ger oss information om hur mycket vatten (ånga) som finns i ett moln för tillfället. Utifrån fysikens lagar kan man ganska exakt beräkna när molnets maximala absorptionsnivå har uppnåtts och när det kommer att regna. I praktiken kan det dock förekomma fall där molnet tar upp lite mer vattenånga än beräknat (till exempel på grund av temperatur- eller lufttrycksskillnader). Av denna anledning kan man ibland upptäcka regnområden på radarn, där det i själva verket inte alls regnar.

En annan orsak kan vara att nederbörden helt enkelt inte når marken. Det händer också att särskilt fin nederbörd bärs med vinden till ett annat område eller helt enkelt avdunstar på sin väg till jorden.

När kommer det att bli bra väder igen?

En annan fråga som man ofta hör: När blir det äntligen fint väder igen? Du kan svara på den frågan ganska enkelt med vår nederbördsradar. Titta först på var exakt du befinner dig på kartan. Klicka sedan på markören längst ner till vänster och observera när regnområdet passerat dig. Du kan enkelt läsa denna information från tidslinjen som finns längst ner på nederbördskartan. Med hjälp av vår molnprognos kan du sedan kontrollera när solen kommer att titta igenom molnen och planera ditt nästa solbad.

Intressanta fakta om regn:

650 mm årligen..

Så mycket nederbörd faller i genomsnitt i Sverige årligen. Även om detta kan tyckas vara mycket för dig så överskrider vissa städer och orter detta värde betydligt. I den colombianska kommunen Lloró till exempel regnar det cirka 13000 mm per år! Du läste rätt: inte 1300, utan 13000mm i genomsnitt under de senaste åren. Eller för att uttrycka det på ett annat sätt: på två och en halv vecka faller den årliga nederbörden i Sverige där.

Det är här det regnar mest i Sverige!

Över 1000 mm per år… 

Detta är den mängd nederbörd som du kan förvänta dig om du tillbringar ett år i Jämtland. Du bör därför definitivt ta med dig ett paraply. Den årliga nederbörden överstiger genomsnittet med cirka 55 %!

Här regnar det minst i Sverige!

Mindre än 400 mm per år…

Så mycket (eller lite) nederbörd faller på öarna i Östersjön och dalarna i Fjäll året runt. Vädret där är bokstavligen inte att lämna dig ute i regnet. Nederbörden ligger alltså cirka 40 procent under årsmedelvärdet.